ZARZĄDZENIE NR 191/21 WÓJTA GMINY PŁASKA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Płaska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2020 rok i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Płaska

Data wytworzenia: 2021-03-30

Wprowadzający: Monika Brzostowska

Modyfikujący: Monika Brzostowska

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Monika Brzostowska

Data publikacji: 2021-03-31