ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Kolejność załatwienia

sprawy

Czynności:

Rozgraniczenie nieruchomości

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,

pokój nr 10, tel. (087) 643-90-88

2.

Komórka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko do spraw pozamilitarnych ogniw obronnych, pożarnictwa i gospodarki gruntami.

3.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (druk dostępny na stronie w dziale "Druki i formularze".) - istnieje możliwość wskazania geodety przez zainteresowanego, który wykona rozgraniczenie.

4.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
- od każdego załącznika do wniosku - 0,50 zł

5.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

6.

Tryb odwoławczy i opłaty:

1.W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
2. W przypadku zawarcia ugody lub braku podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji umarzającej postępowanie rozgraniczeniowe.

Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

7.

Uwagi:

1 Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
2. Czynności ustalania przebiegu granic dokonuje geodeta upoważniony przez wójta. Koszty czynności geodezyjnych ponosi wnioskodawca.

3. Zakupu znaków opłaty skarbowej lub wniesienia opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 14). Opłatę skarbową można również przelać na konto Urzędu Gminy Płaska ze wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej. Nasze konto: Urząd Gminy, 16-326 Płaska, BPH PBK S.A. o/Augustów 451060 0076 0000 4015 4000 0118.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-01-29

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-01-29