Zapytanie ofertowe

W oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019, poz.1842- t.j. z dnia 2019.09.27) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019. poz. 869 - t.j. z dnia 2019.05.10) reprezentując Zamawiającego – Gminę Płaska, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Płaska oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hańczuk Robert

Data wytworzenia: 2021-04-09

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2021-04-13

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2021-04-13