XX sesja rady gminy

Płaska, dn. 24. 03. 2017r.

OR. 0052.52.2017

 

 

                            P A N (I)      Mieszkańcy Gminy Płaska
        

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Płaska, w dniu 31 marca 2017r. (tj. piątek).

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14 : 30

             Rada Gminy obradować będzie w lokalu świetlicy wiejskiej Płaskiej

 

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7 . Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2017 – 2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

10. Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Płaska, a Gminą Lipsk w zakresie objęcia mieszkańców tych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym , które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na ternie Gminy Płaska.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2017 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

15. Podjęcie uchwały w prawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 6 obszarów w miejscowości Serski Las.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo.

17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

 

z poważaniem

Alicja Polkowska

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodnicząca Rady Gminy

Data wytworzenia: 2017-03-24

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-03-28

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-03-28