XVIII sesja rady gminy

Płaska, dn. 19. 01. 2017r.

OR. 0052.47.2017

 

 

                            P A N (I)     Mieszkańcy Gminy Płaska

                       

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XVIII sesji Rady Gminy Płaska, w dniu  27 stycznia 2017r. (tj. piątek).

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13 : 30

             Rada Gminy obradować będzie w lokalu świetlicy wiejskiej Płaskiej

 

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7 . Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2017 – 2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/22/07 Rady Gminy Płaska z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie

   utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

   12. Wolne wnioski.
   13. Zamknięcie sesji.

 

 

z poważaniem

                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                               Alicja Polkowska

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodnicząca Rady Gminy

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-24