Ogłoszenia,przetargi

 • Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy

  2017-09-26 08:47:09

 • Protokół zamówienia publicznego - dowóz dzieci do ZSO w Płaskiej

  2017-08-04 10:12:09

 • XXI sesja Rady Gminy

  2017-06-07 14:18:44

 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

  2017-06-07 14:04:19

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2017-05-15 14:03:52

  Dot. postępowania przetargowego nr ZP.271.1.2017 na realizację zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej poprzez budowę kanału sanitarnego z separatorem tłuszczu i oczyszczalnią ścieków oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z tunelami rozsączającymi”.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  2017-05-11 13:40:06

 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2017-04-28 12:53:42

  dot. postępowania przetargowego nr ZP.271.1.2017 „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej poprzez budowę kanału sanitarnego z separatorem tłuszczu i oczyszczalnią ścieków oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z tunelami rozsączającymi”.

 • Zapytanie ofertowe

  2017-04-20 15:33:15

  na zakup pontonu ratowniczego wraz z silnikiem i przyczepą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płaskiej.

 • Odpowiedź na zapytanie 1

  2017-04-20 14:22:05

  dot. przetargu nieograniczonego na „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej poprzez budowę kanału sanitarnego z separatorem tłuszczu i oczyszczalnią ścieków oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z tunelami rozsączającymi”.

 • Modyfikacja SIWZ

  2017-04-20 14:18:37

  dot. przetargu nieograniczonego na „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej poprzez budowę kanału sanitarnego z separatorem tłuszczu i oczyszczalnią ścieków oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z tunelami rozsączającymi”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-11