OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejscowości Rygol

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr IX/82/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejscowości Rygol.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: r

Data wytworzenia: 2020-12-21

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2020-12-21