Inne

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

  2017-01-03 00:00:00

  Gmina Płaska, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 • Sprawozdanie z VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich

  2016-06-10 00:00:00

 • ZARZĄDZENIE NR 70/15 WÓJTA GMINY PŁASKA

  2015-08-17 00:00:00

  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 • ZARZĄDZENIE NR 71/15 WÓJTA GMINY PŁASKA

  2015-08-17 00:00:00

  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 • Uchwała Rady Gminy Płaska - powołanie skarbnika

  2010-12-07 00:00:00

 • Zaświadczenie o wyborze wójta gminy

  2010-12-07 00:00:00

 • Działalność gminy w zakresie telekomunikacji

  2010-09-21 00:00:00

  W dniu 30 sierpnia 2010 r. Gmina Płaska uzyskała wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji - prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W myśl ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić własną działalność telekomunikacyjną i dostarczać szerokopasmowy Internet tam, gdzie nie opłaca się to prywatnym firmom, gdzie istnieje popyt lub gdzie jest konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Gmina Płaska będzie mogła nie tylko budować czy eksploatować sieci telekomunikacyjne, lecz także świadczyć usługi z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych bądź użytkowników końcowych. Przy spełnieniu pewnych warunków, gmina będzie mogła dostarczać mieszkańcom Internet po obniżonych cenach lub nawet za darmo.

 • Informacja o stanie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Płaska

  2005-04-28 00:00:00

 • Numer Konta Urzędu Gminy Płaska

  2004-12-09 00:00:00

  Od dnia 2013-01-01 w Urzędzie Gminy Płaska funkcjonują nowe numery rachunków bankowych KONTO BUDŻETU GMINY Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 08 8769 0002 0202 0680 2000 0010 KONTO URZĘDU GMINY Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 29 8769 0002 0202 0680 2000 0020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-12

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-12