INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego nr ZP.271.1.2017 „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej poprzez budowę kanału sanitarnego z separatorem tłuszczu i oczyszczalnią ścieków oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z tunelami rozsączającymi”.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Płaska

Data wytworzenia: 2017-04-28

Wprowadzający: Anna Jadeszko

Modyfikujący: Anna Jadeszko

Data modyfikacji: 2017-04-28

Opublikował: Anna Jadeszko

Data publikacji: 2017-04-28