Poprawiona analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2018, poz. 1454) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hańczuk Robert

Data wytworzenia: 2020-05-08

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2020-05-08

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2020-05-08