Obwieszczenie Wójta Gminy Płaska nr ROŚ.6220.I.01.12.2020 z dnia 14.09.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Płaska, iż w dniu 02.03.2020 r. zostało wszczęte ponowne postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek zainteresowanych dla przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu” zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 191, 192/1, 214, 215, 216, 239, 240, 241, 242, 266, 267, 268, 269, 271/2 w obrębie Sucha Rzeczka, gmina Płaska, leżących na obszarze Natura 2000.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hańczuk Robert

Data wytworzenia: 2020-09-14

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2020-09-14

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2020-09-14