Obwieszczenie Wójta Gminy Płaska nr ROŚ.6131.01.2.2021 z dnia 04.01.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Płaska nr ROŚ.6131.01.2.2021 z dnia 04.01.2021 r. podające do publicznej wiadomości informację, iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon w Suwałkach, 16 – 400 Suwałki, ul. Przytorowa 24 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego drogi krajowej Nr 16 Augustów-Pomorze – Granica Państwa na działkach: - nr 71 położonej w obrębie geodezyjnym Macharce na terenie Gminy Płaska, - nr 85/2 położonej w obrębie geodezyjnym Serski Las na terenie Gminy Płaska. - nr 446 położonej w obrębie geodezyjnym Serwy na terenie Gminy Płaska.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hańczuk Robert

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2021-01-04

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2021-01-04