Obwieszczenie Wójta Gminy Płaska

Obwieszczenie Wójta Gminy Płaska nr ROŚ.6220.I.01.8.2020 z dnia 16.04.2020 r. podające do publicznej wiadomości informację, iż Wójt Gminy Płaska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wydał decyzję stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu” zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 191, 192/1, 214, 215, 216, 239, 240, 241, 242, 266, 267, 268, 269, 271/2 w obrębie Sucha Rzeczka, gmina Płaska, leżących na obszarze Natura 2000.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hańczuk Robert

Data wytworzenia: 2020-04-16

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2020-04-16

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2020-04-16