Obwieszczenie Wójta Gminy Płaska

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)zawiadamiam, że w prowadzonym na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 672 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Mikaszówka – Rudawka, Gmina Płaska, leżącej na obszarze Natura 2000”, Wójt Gminy Płaska w dniu 23.12.2019 r. wydał postanowienie ROŚ.6220.06.2019, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hańczuk Robert

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2019-12-23