Informacja Wójta Gminy Płaska w sprawie naboru wniosków w ramach zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PŁASKA" na rok 2021

Wójt Gminy Płaska informuje o możliwości uzyskania w roku 2021 dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy Gmina Płaska otrzyma dotację na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów. Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane tj. demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub transport i utylizację eternitu zdjętego we wcześniejszych latach i składowanego dotychczas na posesji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hańczuk Robert

Data wytworzenia: 2021-06-09

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2021-06-09

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2021-06-09