Decyzje środowiskowe

 • Budowy budynku inwentarskiego – obora uwięziowa dla bydła mlecznego

  2019-02-28 09:32:31

  Budowy budynku inwentarskiego – obora uwięziowa dla bydła mlecznego wraz z płytą obornikową o poj. V=223,60 m3 i podziemnym zbiornikiem na gnojówkę o poj. V= 247,40 m3 realizowanego na działce numer geodezyjny 206 obręb ewidencyjny Rubcowo, jednostka ewidencyjna Płaska, leżących na obszarze Natura 2000.

 • „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT 11676 Płaska” zlokalizowanej w miejscowości Gorczyca, Gmina Płaska nr ewidencyjny działki 1/33 leżącej na obszarze Natura 2000.

  2018-02-01 10:23:06

 • Decyzja o środwiskowych uwarunkowaniach r WSTI.4260.15.2017.AN

  2017-10-23 14:51:08

  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudawka ”0+000 - km 1+600,00 realizowanego na działkach geod. nr: Numery działek objętych inwestycją: Obręb 0010 Rudawka: 121, 350; Numery działek przyległych do inwestycji: Obręb 0010 Rudawka: 122, 125/2, 125/3, 149, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 198, 199/4, 200, 202/4, 202/5, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 291/4, 247, 248, 349, 120, 119, 118, 115/2, 114, 113, 112, 291/5, 110, 291/6, 45, 75/1, 75/4, 74, 73, 72, 71, 70/2, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 60/1, 59, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 52, 51, 50, 49, Obręb 0003 Gruszki: 243/3, 1018/1 leżących na obszarze Natura 2000,,

 • Charakterystyka przedsięwzięcia załącznik do decyzji nr WSTI.4260.15.2017.AN

  2017-10-23 14:48:45

  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudawka ”0+000 - km 1+600,00 realizowanego na działkach geod. nr: Numery działek objętych inwestycją: Obręb 0010 Rudawka: 121, 350; Numery działek przyległych do inwestycji: Obręb 0010 Rudawka: 122, 125/2, 125/3, 149, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 198, 199/4, 200, 202/4, 202/5, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 291/4, 247, 248, 349, 120, 119, 118, 115/2, 114, 113, 112, 291/5, 110, 291/6, 45, 75/1, 75/4, 74, 73, 72, 71, 70/2, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 60/1, 59, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 52, 51, 50, 49, Obręb 0003 Gruszki: 243/3, 1018/1 leżących na obszarze Natura 2000,,

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  2017-10-23 14:46:40

  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudawka ”0+000 - km 1+600,00 realizowanego na działkach geod. nr: Numery działek objętych inwestycją: Obręb 0010 Rudawka: 121, 350; Numery działek przyległych do inwestycji: Obręb 0010 Rudawka: 122, 125/2, 125/3, 149, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 198, 199/4, 200, 202/4, 202/5, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 291/4, 247, 248, 349, 120, 119, 118, 115/2, 114, 113, 112, 291/5, 110, 291/6, 45, 75/1, 75/4, 74, 73, 72, 71, 70/2, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 60/1, 59, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 52, 51, 50, 49, Obręb 0003 Gruszki: 243/3, 1018/1 leżących na obszarze Natura 2000,,

 • Zał. nr 1 do decyzji nr ROŚ.6220.I.09.2017 - Charakterystyka przedsięwzięcia

  2017-10-12 09:50:59

  „Montaż i użytkowanie dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej” realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżącego na obszarze Natura 2000

 • Decyzja nr ROŚ.6220.I.09.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

  2017-10-12 09:48:06

  „Montaż i użytkowanie dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej” realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżącego na obszarze Natura 2000

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

  2017-10-05 14:01:36

  Montaż i użytkowanie dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżących na obszarze Natura 2000.

 • Opinia nr 40/O/NZ/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie

  2017-10-05 13:59:01

  Montaż i użytkowanie dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżących na obszarze Natura 2000.

 • Opinia nr WSTI.4240.71.2017.AN Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

  2017-10-05 13:50:19

  Montaż i użytkowanie dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej realizowanego na działce numer geodezyjny 407/2 obręb ewidencyjny Płaska, jednostka ewidencyjna Płaska, leżących na obszarze Natura 2000.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-12

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-12