Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi zdla Gminy Płaska za 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Hańczuk

Data wytworzenia: 2017-03-20

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2017-11-30

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2017-11-30