RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU KONSULTACJI

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU KONSULTACJI- ETAP I  GMINA PŁASKA dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska jest dostepny do wglądu w Urzędzie Gminy Płaska (pokój nr 9).

Konsultacje społeczne realizowano w ramach projektu grantowego „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jadeszko

Data wytworzenia: 2021-01-20

Wprowadzający: Anna Jadeszko

Modyfikujący: Anna Jadeszko

Data modyfikacji: 2021-02-09

Opublikował: Anna Jadeszko

Data publikacji: 2021-02-09