Konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska

WÓJT GMINY PŁASKA
zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w  konsultacjach społecznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska


Konsultacje trwają od 1 listopada  2020 r. do 30 listopada 2020 r.


Przedmiotem konsultacji są planowane sposoby przyszłego zagospodarowania i użytkowania nieruchomości, w związku ze zmianą terenów użytków rolnych i nieużytków na zabudowę mieszkalną, rekreacyjną i usługową (rozbudowa terenów turystycznych na terenie Gminy Płaska).


Harmonogram i techniki konsultacji:


*    Grupy (zespoły) robocze w formie warsztatu konsultacyjnego
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, Płaska 57A odbędzie się spotkanie grup roboczych z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego, przedstawicieli Urzędu Gminy Płaska oraz moderatora. Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o zgłoszenie się w terminie do 16 listopada 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej konsultacje@plaska.pl lub telefonicznie 87 6439061. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami i zasadami bezpieczeństwa związanymi z epidemią koronawirusa, o terminie warsztatu konsultacyjnego, poinformujemy w terminie późniejszym.  

*    Punkt konsultacyjny
w Urzędzie Gminy Płaska, Płaska 53 (pokój nr 01, parter) w godzinach 7.30 – 15.30, gdzie przy wsparciu merytorycznego pracownika urzędu można będzie zapoznać się z materiałami merytorycznymi i poglądowymi, wypełnić ankietę oraz złożyć propozycję lub uwagę w formie papierowej.

*    E-konsultacje
w dniach od 1 listopada do 30 listopada 2020 r. na stronie http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne będzie dostępna ankieta online dotycząca konsultowanego planu miejscowego z możliwością składania swoich  propozycji i uwag. Ankieta będzie też dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Płaska (pokój 01, parter) oraz podczas spotkania konsultacyjnego zespołu eksperckiego.

ZALEŻY NAM NA ZEBRANIU PAŃSTWA POMYSŁÓW, OPINII I UWAG

MIEJSCA KONSULTACJI DOSTOSOWANE SĄ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.


Podczas warsztatu grup (zespołów) roboczych zapewniamy przerwę kawową.

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje:
Urząd Gminy Płaska, Płaska 53,
16-326 Płaska
tel. 87 6439065, e-mail:
konsutlacje@plaska.pl

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jadeszko

Data wytworzenia: 2020-10-30

Wprowadzający: Jacek Nasewicz

Modyfikujący: Jacek Nasewicz

Data modyfikacji: 2020-11-09

Opublikował: Jacek Nasewicz

Data publikacji: 2020-10-30