Zapotrzebowanie na etykiety z kodami QR na odpady komunalne

Odbiór odpadów tylko z etykietami!
Od dnia 1 lutego 2021 r. firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Płaska nie będzie odbierała worków i pojemników bez naklejonych etykiet z indywidualnymi kodami kreskowymi QR. Kody zostaną dostarczone Państwu w styczniu br. Styczeń będzie ostatnim miesiącem, w którym odpady będą odbierane bez etykiet.
Dostarczone kody QR wydrukowane będą na etykietach samoprzylepnych w ilości odpowiadającej informacjom ze złożonych deklaracji. Etykiety należy przyklejać na każdy worek i pojemnik, który ma zostać odebrany, w miejscu widocznym i pozwalającym na ich odczyt czytnikiem kodów kreskowych.
Kody są indywidualne, przypisane do każdej nieruchomości, tzn. nie należy ich pożyczać ani wymieniać z innymi osobami, gdyż odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku.


Etykiety z oznaczeniem “SEGREGACJA”
Etykiety te naklejać należy na worki z tworzywami sztucznymi (żółte), szkłem (zielone) i papier (niebieskie), poniżej wiązania, po jednej etykiecie na każdy worek.

Etykiety z oznaczeniem “BIO”
Etykiety te naklejać należy na worki z bioodpadami (brązowe), poniżej wiązania, po jednej etykiecie na każdy worek. Worki i etykiety na bioodpady otrzymają wyłącznie osoby, które w deklaracji zaznaczyły brak kompostownika.

Etykiety z oznaczeniem “ZMIESZANE-POJEMNIK”
Etykiety te naklejać należy na pojemniki na odpady zmieszane, w górnej części pojemnika, po jednej etykiecie na każdy pojemnik o pojemności do 240 litrów. Etykieta ta pozostaje na pojemniku na kolejne miesiące, aż do wymiany pojemnika lub zniszczenia etykiety. W takich przypadkach należy nakleić na pojemnik nową etykietę.

Etykiety z oznaczeniem “ZMIESZANE-WOREK”
Osoby posiadające pojemniki większe niż 240 litrów otrzymają specjalne etykiety na worki z odpadami zmieszanymi, po zgłoszeniu zapotrzebowania do Urzędu Gminy. W takim przypadku odpady należy zbierać w specjalnych, przezroczystych workach i oznaczać je wspomnianymi etykietami. Odbiór odpadów zmieszanych z “dużych” pojemników będzie możliwy wyłącznie z worków z etykietami.
Etykiety i przezroczyste worki należy odebrać w Urzędzie Gminy przed dniem 1 lutego w celu uniknięcia problemów z odbiorem odpadów bez etykiet. Worki i etykiety będą wydawane nieodpłatnie.

Co zrobić, gdy zabraknie mi etykiet lub worków?
Etykiety i worki będą nieodpłatnie wydawane w Urzędzie Gminy po złożeniu pisemnego zapotrzebowania

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Płaska

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Jacek Nasewicz

Modyfikujący: Jacek Nasewicz

Data modyfikacji: 2021-06-07

Opublikował: Jacek Nasewicz

Data publikacji: 2021-06-07