WPIS DO EWIDENCJI PÓL NAMIOTOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW

KARTY INFORMACYJNE

WPIS DO EWIDENCJI PÓL NAMIOTOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW

Kolejność załatwienia

sprawy

Czynności:

Wpis do ewidencji pól namiotowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie wraz z wydaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,

pokój nr 13, tel. (087) - 643-90-61

2.

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i turystyki

3.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie wniosku o wpisie do ewidencji (druk dostępny na stronie w dziale „ Druki i formularze”)

2. Załączniki : zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

4.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

5.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni.

6.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Nie przysługuje.

7.

Uwagi:

- Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

- Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie obowiązany jest zgłosić do urzędu zmiany dotyczące:

1. Zaprzestania świadczeń usług hotelarskich,

2. Uzyskanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu pozostającego w ewidencji prowadzonej przez wójta do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewodę,

3. Zmiany działalności sezonowej na stałą ze stałej na sezonową.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-01-29

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-01-29