PODŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU GMINNEGO

PODŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU GMINNEGO

PODŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU GMINNEGO

Kolejność załatwienia sprawy

Sprawa

Zezwolenie na podłączenie do wodociągu gminnego

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska, pokój Nr 10, tel. (0-87) 643-90-88

2.

Komórka odpowiedzialna :

Stanowisko do spraw ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3.

Wymagane dokumenty :

Wniosek o podłączenie do wodociągu gminnego (druk dostępny na stronie w dziale „Druki i formularze”

Załączniki :

  • tytuł prawny do nieruchomości,

  • projekt przyłącza wodociągowego wykonany przez uprawnioną osobę,

  • warunki techniczne przyłącza wydane przez pracownika UG.

- dowód wpłaty za zezwolenie do podłączenia do wodociągu gminnego,

4.

Opłaty :

  1. Opłata skarbowa :

  • od wniosku - 5 zł,

  1. Uiścić opłatę w wysokości 2.000 zł. - zgodnie z UCHWAŁĄ Zarządu Gminy w

Płaskiej nr XVIII/20/99 z dnia 29 czerwca 1999 r - w sprawie; określenia ceny za

podłączenie nieruchomości do wodociągu zbiorowego na terenie gminy ( znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy, pokój nr 14 lub przysyłając znaki opłaty skarbowe na określoną kwotę po kontakcie telefonicznym z pracownikiem UG. Opłatę za podłączenie można uiścić w Kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu :

BPH PBK S.A. O/AUGUSTÓW 45 1060 0076 0000 4015 4000 0118

5.

Termin załatwienia sprawy :

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

6.

Tryb odwoławczy i opłaty :

Odwołanie od decyzji (zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Płaska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (zezwolenia).

Opłata skarbowa :

  • od odwołania - 5 zł,

  • od każdego załącznika - 0,50 zł,

7.

Uwagi :

1. Ustalony formularz nie jest obowiązkowy.

2. Znaki opłaty skarbowej nożna nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój nr 14).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-02-03

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-02-03