Ogłoszenia,przetargi

 • Obwieszczenie

  2019-04-10 11:34:42

  Wójt Gminy Płaska podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Płaska na lata 2019-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Przetarg nieograniczony na realizację zadania - Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 102697B na odcinku Rudawka - przejście graniczne w Kurzyńcu

  2019-04-03 15:04:13

  „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 102697B na odcinku Rudawka - przejście graniczne w Kurzyńcu”

 • Przetarg nieograniczony na realizację zadania: „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych”

  2019-04-03 11:34:19

 • Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Płaska

  2019-03-22 14:45:22

 • Protokół z postępowania

  2019-03-01 14:46:24

  Dotyczy: „Remontu zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Zapytanie ofertowe

  2019-02-13 12:34:48

  Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w związku z realizacją projektu „Remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zaprasza do składania ofert na: Remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce (ETAP 1).

 • Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Płaska

  2019-01-17 13:23:26

 • Informacja z otwarcia ofert

  2018-12-14 13:30:08

  dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PŁASKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE”

 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu publicznego projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska

  2018-12-11 10:21:40

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego: 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działek o nr ewid. 48/5, 48/8 z obrębu ewid. Gruszki, 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejscowości Gorczyca.

 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu publicznego projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska

  2018-12-11 08:09:14

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego: 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działek o nr ewid. 48/5, 48/8 z obrębu ewid. Gruszki, 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejscowości Gorczyca.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-11