Stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

Stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych. 1) wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 2) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów wszystkich podatków i opłat; 3) gromadzenie i przechowywanie deklaracji wszystkich podatników, osób prawnych i fizycznych; 4) bieżące nanoszenie danych ze zmian geodezyjnych; 5) udzielanie ulg i zwolnień w podatku rolnym; 6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji; 7) opracowanie decyzji administracyjnych dotyczących umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty podatków i opłat; 8) różne sprawy z zakresu podatków i opłat; 9) wydawanie zaświadczeń na żądanie ubiegającej się osoby fizycznej; 10) wydawanie zaświadczeń na podstawie wpływu pism od instytucji państwowych i osób prawnych; 11) zmiany i sprostowania decyzji dotyczących wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego, rolnego i nieruchomości; 12) prowadzenie kart gospodarstw; 13) prowadzenie kart nieruchomości; 14) poprawne przygotowanie danych do sprawozdań; 15) zakładanie i likwidacja kart gospodarstw i nieruchomości związanych ze zmianami właścicieli i zmian geodezyjnych na podstawie zawiadomień z ewidencji gruntów; 16) udzielanie informacji do prowadzenia egzekucji; 17) przeprowadzanie kontroli związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz kontrola inkasentów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23