Stanowisko do spraw obsługi kasowej

Stanowisko do spraw obsługi kasowej. 1) prowadzenie obsługi kasowej, 2) terminowe odprowadzanie do banku gotówki przyjętej do kasy z tytułu wpływów podatkowych i budżetowych; 3) prowadzenie raportów kasowych zgodnie z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, sumowanie obrotów, przenoszenie sald i ustalanie sald końcowych; 4) wystawianie czeków, poleceń przelewów gotówkowych; 5) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania; 6) sporządzanie informacji podatkowej dla Urzędu Skarbowego – PIT 8A co miesiąc i PIT 8B za cały rok od umów zlecenia i umów o dzieło; 7) prowadzenie ewidencji i rozliczania zaliczek; 8) prowadzenie zakupu i sprzedaży znaków skarbowych; 9) prowadzenie książki rejestru zakupów VAT; 10) wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp – 7; 11) prowadzenie archiwum; 12) prowadzenie spraw w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych pracowników i ich rodzin; 13) wypełnianie imiennych raportów miesięcznych związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników; 15) wypisywanie dowodów wpłat.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23