Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Stanowisko do spraw księgowości podatkowej. 1) prowadzenie urządzeń księgowych wszystkich podatków i opłat lokalnych; 2) prowadzenie ewidencji czynszów wpływających do kasy i na rachunek bieżący Urzędu; 3) zakładanie kontokwitariuszy łącznego zobowiązania pieniężnego – księgowanie odpisów i przypisów wpłat, zwrotów i zakańczanie kont podatkowych; 4) rozliczanie inkasentów z opłat lokalnych; 5) rozliczanie inkasa sołtysów z łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości; 6) rozliczanie dokumentów dotyczących egzekucji osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w zakresie księgowości podatkowej i budżetowej; 7) prowadzenie wykazu numeracji i stanu liczby kont podatkowych; 8) udzielanie informacji do prowadzenia egzekucji; 9) wymiar i księgowanie podatku od środków transportowych; 10) przeprowadzanie kontroli związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz kontrola inkasentów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23