Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wzór wniosku

Płaska, dnia

imię i nazwisko

adres, tel.

Urząd Gminy Płaska

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podst. art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Forma realizacji wniosku * :

  1. pisemna,

  2. elektroniczna: ......................

  3. wgląd do dokumentów,

  4. inna forma: ............................

podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-05-24

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-05-24