UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

Kolejność załatwienia

sprawy

Czynności:

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, tel. (087) 643-90-80

2.

Komórka odpowiedzialna:

Komórki organizacyjne według zakresu prowadzonych spraw

3.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

4.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł

5.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

6.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odmowa udostępnienia następuje w formie pisemnej stwarzającej możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do organu wyższego szczebla

7.

Uwagi:

- Formularz wniosku jest obowiązkowy. Administratorem danych jest Wójt Gminy

- Zakupu znaków opłaty skarbowej lub wniesienia opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 14). Opłatę skarbową można również przelać na konto Urzędu Gminy Płaska ze wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej. Nasze konto: Urząd Gminy, 16-326 Płaska, BPH PBK S.A. o/Augustów 451060 0076 0000 4015 4000 0118.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-05-24

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-05-24