Wniosek o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Untitled

Płaska, dnia ....................................

Wniosek o dokonanie zmian

we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Stosownie do art. 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

zgłaszam następujące zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej:

1) .......................................................................................................................................................

(oznaczenie przedsiębiorcy - miejsce zamieszkania)

2) Numer PESEL €€€€€€€€€€€

3) ..................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba przedsiębiorcy)

4) adres oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: .......................

.......................................................................................................................................................

5) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją

Działalności (PKD): .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6) data rozpoczęcia działalności gospodarczej: .................................................................................

7) data zmiany: .............................................................................................................................

8) numer posiadanego zaświadczenia: .........................................................................................

....................................................................

(podpis)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-01-29

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-01-29