Informacja

W zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska przyjętego przez Radę Gminy Uchwałą Nr XII/67/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska (Dz. Urz. Województwa Podl. z 22 czerwca 2004 r. Nr 88, poz. 1312)od dnia 22 lipca 2004 r. Urząd Gminy Płaska nie wydaje dycyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Wydawane są natomiast wypisy i wyrysy z miejscowego planu (druk wniosku dostępny w zakładce DRUKI FORMULARZE/BUDOWNICTWO DROGI, informacja o sposobie postępowania i wysokości opłat dostępna w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/BUDOWNICTWO DROGI)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Olszewska

Wprowadzający: Katarzyna Olszewska

Data modyfikacji: 2006-04-18

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2006-04-18