Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska

Urząd Gminy Płaska

16-326 Płaska
woj. podlaskie

telefon  (87) 6439080
faks  (87) 6439081
email  plaska@home.pl

KONTO URZĘDU GMINY
Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
29 8769 0002 0202 0680 2000 0020


Godziny pracy:
7 : 30 - 15 : 30

Lista aktualności

 • Ocena sanitarna wody

  2021-04-27 08:01:51

  Ocena Sanitarna Wody stwierdzająca, że woda w wodociągu Serski Las jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B.

 • Ocena sanitarna wody

  2021-04-27 07:56:38

  Ocena Sanitarna Wody stwierdzająca, że woda w wodociągu Rudawka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B.

 • Sprawozdania budżetowe za I kw. 2021 r.

  2021-04-20 14:02:05

 • Zapytanie ofertowe

  2021-04-13 08:20:37

  W oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019, poz.1842- t.j. z dnia 2019.09.27) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019. poz. 869 - t.j. z dnia 2019.05.10) reprezentując Zamawiającego – Gminę Płaska, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Płaska oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 • Ocena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Płaska za 2020 rok

  2021-04-07 07:44:53

  Ocena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Płaska za 2020 rok wykonana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2018-04-10

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-11